Szczęśliwa rodzina

Strona główna

Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

2024-02-16 14:42:12

Powiat Ostrowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim jest realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego ze środków...

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

2024-01-09 12:42:29

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Cel Projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie...

KOMUNIKAT

2023-03-02 11:25:36

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, informuje o zmianie adresów mailowych do sekretariatu oraz poszczególnych działow. Od 1 marca 2023 roku prosimy o przesyłanie korekspondencji na adres: sekretariat@pcprostrow.pl oraz na...

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze !!!

2021-07-02 07:53:08

KOMUNIKAT

2020-03-16 11:55:30

Porady prawne z prawa rodzinnego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów odbywają się w w budynku głównym wejście A w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00  I piętro pokój nr 13 wejście przez Sekretariat    

Szukamy rodzin zastępczych !!!

2019-10-02 11:58:37

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ Dzieci czekają na Ciebie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia i opieki Zapraszamy osoby zainteresowane...