Szczęśliwa rodzina

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze !!!

KOMUNIKAT

Porady prawne

z prawa rodzinnego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów

odbywają się w w budynku głównym wejście A

w każdy poniedziałek

w godzinach od 16.00 do 18.00

 I piętro pokój nr 13 wejście przez Sekretariat

 

 

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, informuje o zmianie adresów mailowych do sekretariatu oraz poszczególnych działow. Od 1 marca 2023 roku prosimy o przesyłanie korekspondencji na adres: sekretariat@pcprostrow.pl

oraz na adresy poszczególnych działów:

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dron@pcprostrow.pl

Dział Wspracia Rodziny dwr@pcprostrow.pl

Dział Organizacyjno-Administracyjny doa@pcprostrow.pl

Dział Księgowości dk@pcprostrow.pl

Informujemy również i dotychczas funkcjonujące adresy mailowe z dniem 1 kwietnia 2023 roku zostaną wyłaczone.

Szukamy rodzin zastępczych !!!

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Dzieci czekają na Ciebie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia i opieki

Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z kryteriami i zasadami funkcjonowania pieczy zastępczej

Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Powiat Ostrowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim jest realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy o możliwości zgłaszania się do programu.

Aktualności

Licznik wejsc: 320164