Szczęśliwa rodzina

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 109 zestawów (laptopów i bezprzewodowych myszy), w ramach projektu ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19? O NUMERZE wnd-powr.02.08.00-00-0107/20, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2020-07-16
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2020-07-16 13:50:55
Licznik wejść: 11379

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2020-07-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2020-07-16 13:50:55
  Licznik pobrań: 114
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2020-07-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2020-07-16 13:50:55
  Licznik pobrań: 74
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2020-07-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2020-07-16 13:50:55
  Licznik pobrań: 60
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2020-07-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2020-07-16 13:50:55
  Licznik pobrań: 87