Szczęśliwa rodzina

Przeciwdziałanie przemocy

  ZATRZYMAJ PRZEMOC !!!

  2021-03-17 08:59:36

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje opracowany informator dla osób zagrożonych przemocą wraz z danymi teleadresowymi w powiecie ostrowskim

  PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

  2021-03-17 08:54:05

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje opracowany przez ekspertów poradnik dla osób zagrożonych przemocą wraz z danymi teleadresowymi: