Szczęśliwa rodzina

Zadania ustawowe - WNIOSKI

  WNIOSKI NA ZADANIA USTAWOWE NA ROK 2023

  2022-12-30 11:46:48

  KOMUNIKAT NR 1

  2022-12-08 14:09:03

  W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW NA ZADANIA USTAWOWE W 2023 ROKU

  Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

  2022-12-08 14:05:30

  KOMUNIKAT NR 2

  2022-12-02 15:39:41

  PFRON wprowadził istotne udogodnienia dla Wnioskodawców składających wnioski on-line w systemie SOW - pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej www.pfron.org.pl

  Wniosek SPORT KULTURA REKREACJA i TURYSTYKA na 2023 rok

  2022-10-28 10:48:24

  Wniosek SPORT KULTURA REKREACJA i TURYSTYKA na 2023 rok

  DOFINANSOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO

  2021-12-31 13:15:16

  Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

  DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

  2021-12-31 13:14:47

  O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli: 1) średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach...

  DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

  2021-12-31 12:37:54

  Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne jeżeli, uzyskują średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający...

  DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

  2021-12-31 12:13:16

  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

  DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

  2021-12-31 12:07:18

  Dofinansowanie likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

  DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

  2021-12-31 11:58:00

  Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

  KOMUNIKAT NR 3

  2021-12-30 08:16:50

  Od dnia 1 stycznia 2022 roku, uruchomiony zostanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim nabór następujących wniosków w zadaniach ustawowych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Internet, za pomocą Systemu...

  KOMUNIKAT NR 2

  2021-12-30 08:13:16

  PFRON wprowadza istotne udogodnienia dla Wnioskodawców składających wnioski on-line w systemie SOW - pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej...

  Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - podmioty.

  2021-11-05 15:57:59

  Zasady realizacji zadań ustawowych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

  2021-03-05 15:44:00

  I. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora...

  POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  2020-03-05 10:17:41

  POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH