Szczęśliwa rodzina

Zadania ustawowe - WNIOSKI

  Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - podmioty.

  2021-11-05 15:57:59

  Wniosek Sport Kultura Rekreacja i Turystyka

  2021-09-29 08:37:28

  Zasady realizacji zadań ustawowych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

  2021-03-05 15:44:00

  I. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora...

  Wnioski-zadania ustawowe obowiązujące w 2021 roku

  2020-12-31 11:41:53

  POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  2020-03-05 10:17:41

  POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH