Szczęśliwa rodzina

Aktualności

  Strony: 1 2

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w latach 2020-2021

  2019-12-03 15:32:19

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2020-2021

  2019-12-03 15:31:21

  Zajęcia klubowe w WTZ

  2019-10-21 13:16:05

  Program „Zajęcia klubowe w WTZ” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, iż wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON realizacji programu „Zajęcia klubowe w  WTZ”,  w roku realizacyjnym 2020,  trwającym od dnia 1 lutego 2020 roku do...

  PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

  2019-10-14 12:04:42

       Jak zdobyć pieniądze na windę? Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym...

  Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości projektu

  2019-09-27 14:10:35

  Powiat Ostrowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż z dniem 3112.2018r. zakończył realizację Projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”. Projekt...

  POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY

  2019-08-05 10:56:31

   

  ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

  2019-05-10 14:18:33

  Program „Zajęcia klubowe w WTZ” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, iż wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, w drugiej...

  OGŁOSZENIE O PRACĘ

  2018-10-26 13:38:48

  Powiatowe Centtrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim poszukuje pracownika na stanowisko:PSYCHOLOG

  Zapytanie ofertowe - usługa w ramach poradnictwa specjalistycznego - poradnictwo w zakresie przeciwdziałania urazom i sytuacjom niebezpiecznym dla zdrowia - poradnictwo grupowe

  2018-10-25 15:23:35

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - poradnictwo w zakresie przeciwdziałania urazom i sytuacjom niebezpiecznym dla zdrowia - poradnictwo grupowe, w ramach realizacji...

  Zapytanie ofertowe - usługa w ramach poradnistwa specjalistycznego - specjalisty psychologa - poradnictwa grupowe

  2018-10-03 14:51:12

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalisty psychologa - poradnictwo grupowe, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych...

  Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych

  2018-03-01 14:42:34

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”...

  Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalista dietetyk

  2018-01-23 15:19:07

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego – specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

  Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalista dietetyk

  2017-12-14 15:19:39

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego – specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

  Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalista dietetyk

  2017-11-28 15:20:24

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego – specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2018-2019

  2017-11-27 15:29:30

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia świetlicy środowiskowej w latach 2018-2019

  2017-11-27 15:26:22

  Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalista dietetyk

  2017-10-09 13:37:23

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

  Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalista psycholog - poradnictwo grupowe

  2017-10-06 14:11:33

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalisty psychologa - poradnictwo grupowe, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych...

  Bezwrotna dotacja na założenie firmy

  2017-04-24 15:32:43

  W związku z porpoczęciem realizacji projektu, Do IT” - dotujemy technologie przez Stowarzyszenie CUBE Centrum Usług Biznesowo - Edukacyjnych w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w ramach...

  Drzwi otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+ i POWER 2014-2020

  2017-02-23 14:11:35

  Zapraszamy na drzwi otwarte- Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020- Punktu Kontaktowego POWER 2014-2020  

  Strony: 1 2