Szczęśliwa rodzina

Ogłoszenia

  Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 419/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

  2020-01-13 15:14:11

  w sprawie ogłoszenia wyników wyboru oferty w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w latach 2020-2021 zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

  Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 418/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

  2020-01-13 15:11:13

  w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w latacj 2020-2021 zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej

  Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego

  2017-06-23 15:23:36

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” realizowanego...

  Ogłoszenie Dyrektora PCPR w Ostrowie Wielkopolskim

  2016-02-05 13:42:40

  o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2016-2017

  2015-12-08 11:55:08

   

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia świetlicy środowiskowej w latach 2016-2017

  2015-12-08 11:54:51

   

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ? Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej w latach 2014 - 2015.

  2013-11-28 15:03:25

   

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ? dofinansowanie prowadzenia świetlicy środowiskowej w latach 2014 ? 2015.

  2013-11-28 15:02:30