Szczęśliwa rodzina

Dział Wsparcia Rodziny

Artykuł: Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Słowackiego 1 c,
  tel.: 62 735 51 52, fax.: 735 02 05, e-mail: pcpr-sekretariat@powiat-ostrowski.pl, www.pcpr.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim,
  tel.: 62 62 735 51 52, fax.: 735 02 05 e-mail: pcpr-sekretariat@powiat-ostrowski.pl.

?    dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

?    w celach archiwalnych.

 1. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem RODO, ma prawo do:

?    żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

?    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,

?    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2018-05-25
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-05-21 09:00:40
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 3264