Szczęśliwa rodzina

Program Asystent Osobisty Osoby Niepłnosprawnej - edycja 2023

  Regulamin określający zasady naboru uczestników do Programu AOON - edycja 2023

  2023-07-04 15:04:31

  Regulaminu określający zasady naboru uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Powiecie Ostrowskim

  Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

  2023-04-13 13:47:58

    Powiat Ostrowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim jest realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze...