Szczęśliwa rodzina

Україна

  Porady psychologiczne

  2022-04-29 08:40:12

  dla opiekunów tymczasowych małoletnich, którzy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy odbywają się w budynku PCPR wejście B w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 15.00, pokój...

  ULOTKA dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy

  2022-04-05 10:38:42

  Rady dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem zatrudnienie w Polsce

  2022-03-25 14:32:32

  Informacja dla uchodźców !!!

  2022-03-08 15:18:30