Szczęśliwa rodzina

Harmonogram realizacji programu „Aktywny samorząd” na 2024 rok

Harmonogram realizacji programu „Aktywny samorząd” na 2024 rok

 

Termin

Opis

01.03.2024

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2024

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

29.04.2024

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2024

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2024 r.)

31.08.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025

04.12.2024

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2024

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2025

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2024 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Sójka
Czas wytworzenia: 2024-02-27
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2024-02-27 15:04:20
Licznik wejść: 47