Szczęśliwa rodzina

Zajęcia klubowe w WTZ

Powiat Ostrowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim pozyskało środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 92.700,00 złotych na realizację programu ?Zajęcia klubowe w WTZ? przez Stowarzyszenie ?Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny? bł. Edmunda Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim ? Warsztat Terapii Zajęciowej ?TĘCZA? w Ostrowie Wielkopolskim, w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku dla 15 osób niepełnosprawnych.

Celem programu ?Zajęcia klubowe w WTZ?, jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez prowadzenie przez Warsztat Terapii Zajęciowej ?TĘCZA? zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2023-02-09
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2023-02-09 15:06:12
Licznik wejść: 313