Szczęśliwa rodzina

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2023 ROKU

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2023 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku”.

W 2023 roku ww. Program realizowany jest w następujących obszarach:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,    
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D – likwidacja barier transportowych,
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

            Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” - „Programy realizowane obecnie” – „Program wyrównywania różnic między regionami III” 2023.

            Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, w przypadku obszarów B, C, D, F i G oraz Oddział Wielkopolski PFRON w Poznaniu, w przypadku obszaru A i E programu.

Adresaci pomocy obszarów B, C, D, F i G składają wnioski, w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  Al. Słowackiego 1 c, 63-400 Ostrów Wielkopolski zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).

W przypadku obszaru A i E programu, projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału Wielkopolskiego PFRON, ul. Lindego 6, 60-573 Poznań, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A i E programu(procedury realizacji i załączniki),  w trybie ciągłym.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

 • obszar A – do 185 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 • obszar B – do 165 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 70 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 330 000,00 zł dla autobusów;

5)    obszar E – do 16 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu;

 • obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16 500,00   na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

            Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Ostrowskiego nie może przekroczyć:

- 35% kosztów jego realizacji w obszarze A,

- 35% kosztów jego realizacji w obszarze B,

- 50% kosztów jego realizacji w obszarze C,

- 75% kosztów jego realizacji w obszarze D (85% dla WTZ),

- 20% kosztów jego realizacji w obszarze E,

- 80% kosztów jego realizacji w obszarze F,

- 30% kosztów jego realizacji w obszarze G

            W razie pytań w przedmiotowej sprawie, PCPR podaje bezpośredni kontakt do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, tel. 61 666 46 04 – p. Rafał Witkowski lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 737 98 41.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2022-11-25
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2022-11-25 13:04:10
Licznik wejść: 45