Szczęśliwa rodzina

Porady psychologiczne

dla opiekunów tymczasowych małoletnich, którzy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy odbywają się w budynku PCPR wejście B w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 15.00, pokój nr 25po wcześniejszym umówieniu wizyty i podaniu informacji, czy potrzebny będzie udział tłumacza telefonicznie: 62 737 98 33 lub 62 737 98 43 bądź bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c  

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2022-04-29
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2022-04-29 08:40:12
Licznik wejść: 76