Szczęśliwa rodzina

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.

KOMUNIKAT

W związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą PFRON programu ?Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością?, Powiat Ostrowski ? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w Module I ww. programu PFRON oferuje pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Z ww. pomocy może skorzystać obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  2. Posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiada.

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

            Realizatorem programu w Module I programu ?Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością?, jest samorząd powiatowy ? Powiat Ostrowski, który przystąpi do realizacji programu, zawierając z PFRON stosowną umowę.

            Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmuje i rozpatruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim Al. Słowackiego 1c, w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pokój 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 ? 16.00.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się:

  1. na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/?Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością?/Moduł I,
  2. na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl w zakładce Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  3. pod numerami tel. pracowników Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tut. Centrum:  62 737-98-34 i 62 737-98-41.

WNIOSKI o świadczenie w ramach Modułu I programu ?Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością? w języku polskim i w języku ukraińskim, dostępne są na stronie internetowej PFRON i PCPR oraz w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tut. Centrum - pokój 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 ? 16.00.

 

 

 

  1. Zaopatrzenie w wyroby medyczne ? wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
  2. WNIOSEK o świadczenie w ramach Modułu I programu ?Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością? w języku polskim
  3. WNIOSEK o świadczenie w ramach Modułu I programu ?Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością? w języku ukraińskim
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2022-04-05
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2022-04-05 14:17:55
Licznik wejść: 342