Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

Zajęcia klubowe w WTZ

zajecia_klubowe_na_topa.jpg

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, iż wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON realizacji programu „Zajęcia klubowe w  WTZ”,  w roku realizacyjnym 2020,  trwającym od dnia
1 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku, zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w Powiecie Ostrowskim do tut. Centrum, w terminie do dnia 12 listopada 2019 roku.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Szczegółowe procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2019-10-21
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-10-21 13:16:05
Licznik wejść: 31