Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości projektu

Powiat Ostrowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż z dniem 3112.2018r. zakończył realizację Projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”.

Projekt nr RPWP.0702.01-30-0037/15, realizowany był w ramach Wielkopolskieg Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Ostrowie Wielkopolskim.

Powiat Ostrowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu )24 miesiące)

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2019-09-24
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-09-27 14:10:35
Licznik wejść: 34