Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, iż wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, w drugiej połowie roku realizacyjnego 2019, trwającej od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku, zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w Powiecie Ostrowskim do tut. Centrum, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa
    w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Szczegółowe procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2019-05-10
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-05-10 14:18:33
Licznik wejść: 35

Załączone obrazy

PFRON logo.jpg