Szczęśliwa rodzina

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim informuje,
iż na podstawie Zarządzenia nr 18/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, skład Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

 1. Błaszczuk Teresa ? Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej ?TĘCZA?
  w Ostrowie Wielkopolskim,
 2. Kalińska Arleta ? Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wielkopolskim,
 3. Kołodziej Beata ? Prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych
  na Stwardnienie Rozsiane w Ostrowie Wielkopolskim,
 4. Tomczak Andrzej ? Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostrowie Wielkopolskim,
 5. Wieczorek Barbara ? Członek Stowarzyszenia Śpiewaczego ?LIRA? Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim.

Zgodnie z art. 44 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu działania Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

-          integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

-          realizacji praw osób niepełnosprawnych,

 1. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. ocena realizacji programów,
 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Organizację oraz tryb działania powiatowych rad społecznych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 62, poz. 560/.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2019-05-09
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2020-03-05 10:17:41
Licznik wejść: 1042