Szczęśliwa rodzina

Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2017-06-23
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2017-06-23 15:23:36
Licznik wejść: 322

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2017-06-23
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2017-06-23 15:23:36
  Licznik pobrań: 7
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2017-06-23
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2017-06-23 15:23:36
  Licznik pobrań: 9
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2017-06-23
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2017-06-23 15:23:36
  Licznik pobrań: 9
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2017-06-23
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2017-06-23 15:23:36
  Licznik pobrań: 7
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2017-06-23
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2017-06-23 15:23:36
  Licznik pobrań: 7
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2017-06-23
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2017-06-23 15:23:36
  Licznik pobrań: 6
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2017-06-23
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2017-06-23 15:23:36
  Licznik pobrań: 48