Szczęśliwa rodzina

Czytelnia i Wideoteka Dorosłego Człowieka w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim jest w trakcie realizacji projektu pt.: „CHCEMY BYĆ SOBĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pozyskanie środków z EFS-u umożliwiło zakup sprzętu RTV – kamery cyfrowej z rzutnikiem, notebooka, kserokopiarki; sprzętu DVD (płyty popularnonaukowe i encyklopedyczne) i materiałów terapeutycznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy PCPR w Ostrowie Wielkopolskim, oraz przeprowadzenie bogatej oferty dodatkowych zajęć dla uczestniczek i uczestników ŚDS w Ostrowie Wlkp. Organizowane formy terapii, które sprzyjają aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu wiedzy z różnych dziedzin życia to:

? biblioteriapia

? filmoterapia

? arteterapia

? teatroterapia

W związku z realizacją projektu „CHCEMY BYĆ SOBĄ” w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy powstała dodatkowa pracownia tj. „Czytelnia i Wideoteka Dorosłego Człowieka”.

Wspieranie osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną w „Czytelni i Wideotece” ma za zadanie przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu, wzmocnić samoocenę i wiarę we własne talenty, rozbudzić aktywność społeczną. Uczestnicy projektu konkursowego „CHCEMY BYĆ SOBĄ”, mają dostęp do nowoczesnych technologii komunikacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA

Uczestnicy korzystają z książek, poradników, czasopism w wersji papierowej i elektronicznej. Czytelnia ma za zadanie poszerzyć horyzonty, rozwinąć inteligencję, wzbogacić zasób słownictwa, stymulować mózg (pamięć, koncentrację i wyobraźnię), niwelować stres i uspokajać. Notebook umożliwia osobom nieumiejącym czytać, słuchanie audycji multimedialnych i opowiadań czytanych przez narratora. Kserokopiarka pozwala na kserowanie i drukowanie ilustracji służących do różnych form terapii w czytelni.

FILMOTERAPIA

Uczestnicy korzystają z bogato wyposażonej biblioteki multimedialnej w filmy DVD o tematyce dokumentalnej, fabularnej, popularnonaukowej, edukacyjnej o charakterze profilaktycznym. Pracownia ta polepsza warunki pracy nad rehabilitacją i aktywizacją podopiecznych ŚDS, rozwija komunikację interpersonalną poprzez wymianę poglądów, stwarza warunki do dydaktycznej dyskusji.

ARTETERAPIA

Wykorzystując różne techniki plastyczne i muzyczne, uczestnicy projektu mają możliwość kształtowania własnej osobowości. Stosowane metody relaksacyjne i odprężające pozytywnie wpływają na ich samopoczucie. Wyzwalają aktywność twórczą, wyrównują braki i ograniczenia psychofizyczne. Pozwalają na akceptację siebie i innych.

TEATROTERAPIA

Zakup cyfrowej kamery z rzutnikiem i akcesoriami, dzięki projektowi unijnemu „CHCEMY BYĆ SOBĄ”, umożliwia osobom niepełnosprawnym wykazanie się zdolnościami artystycznymi. Nakręcone przez nich filmy, podczas zorganizowanych występów artystycznych, zabaw tanecznych, konkursów, karaoke, uroczystości imieninowych, sprzyjają pozytywnej integracji i likwidacji barier, które utrudniają im szanse na czynne uczestnictwo w życiu społecznym.

Kamera pełni ważną funkcję poznawczą i doświadczalną. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy bardzo emocjonalnie i żywiołowo reagują na nowe zadania, podobają im się sytuacje, gdzie odgrywają nowe role społeczne. Podczas występu przed kamerą uczą się także jak po prostu „być sobą”, a następnie odtwarzając zapis, obserwować zachowania swoje i innych.

Poza tym kamera może być pomocna przy późniejszym poszukiwaniu pracy czy stażu, ponieważ nagrywając się, mogą korygować własne zachowanie i modelować pewien styl wypowiedzi i zachowań, który jest powszechnie akceptowalny.

-

UCZESTNICY PROJEKTU „CHCEMY BYĆ SOBĄ” W TRAKCIE ZAJĘĆ

-

Uczestnicy projektu w trakcie zajęć

Renata: „Poznałam obsługę kamery, lubię nagrywać z uczestnikami nasze wydarzenia z życia ŚDS”

-

Uczestnicy projektu w trakcie zajęć

Róża: „Umiejętność obsługi laptopa jest dla mnie ‘oknem na świat’”

-

Uczestnicy projektu w trakcie zajęć

Jarosław: „Mogę rozwijać swoje hobby, którym są sport i motoryzacja”

-

Cały projekt „CHCEMY BYĆ SOBĄ” będzie realizowany przez Powiat Ostrowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim do października 2013 roku w partnerstwie z Powiatem Kaliskim – Środowiskowym Domem Samopomocy w Liskowie. W projekcie bierze udział 75 osób niepełnosprawnych, w tym 45 osób z Powiatu Ostrowskiego. Budżet projektu to 1.887.501,16 zł, i jest jednym z najwyższych dofinansowań w Wielkopolsce w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

-

Uczestnicy projektu w trakcie zajęć

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marzena Tomalak
Czas wytworzenia: 2012-03-09
Osoba udostępniająca: Wojciech Rachwalski
Czas udostępnienia: 2012-03-09 09:17:23
Licznik wejść: 516

Załączone obrazy

05 (Kopiowanie)
06 (Kopiowanie)
07 (Kopiowanie)
08 (Kopiowanie)
09 (Kopiowanie)
10 (Kopiowanie)
11 (Kopiowanie)
12 (Kopiowanie)
13 (Kopiowanie)
14 (Kopiowanie)