Szczęśliwa rodzina

Harmonogram realizacji pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? na 2023 rok

Termin

Opis

01.03.2023

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2023

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

28.04.2023

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2023

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2023 r.)

31.08.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

04.12.2023

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2023

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2024

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2023 roku 
na realizację programu ? do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2023-02-09
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2023-02-09 13:56:37
Licznik wejść: 68