Szczęśliwa rodzina

KOMUNIKAT NR 1

W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW NA ZADANIA USTAWOWE W 2023 ROKU

 Od dnia 1 stycznia 2023 roku zostaną aktywowane nabory na wszystkie wymienione poniżej zadania ustawowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim przez Internet, za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW):

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 3. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 4. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 5. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 6. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawane osobom niepełnosprawnym,
 7. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 8. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 9. Dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

 

 1. Przez Internet – w systemie SOW – warunki konieczne do złożenia wniosków przedstawiamy w zakładce SOW.
 2. Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu, mogą pobrać i złożyć wnioski w formie papierowej w siedzibie PCPR, od miesiąca stycznia 2023 roku.

 

Wnioski na ww. zadania będą również od stycznia 2023 roku dostępne w zakładce – Zadania ustawowe – Wnioski.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2022-12-02
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2022-12-08 14:09:03
Licznik wejść: 254