Szczęśliwa rodzina

ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

Powiat Ostrowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim pozyskało środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 83.700,00 złotych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” przez  Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” bł. Edmunda Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – Warsztat Terapii Zajęciowej „TĘCZA” w Ostrowie Wielkopolskim, w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku dla 15 osób niepełnosprawnych.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez prowadzenie przez Warsztat Terapii Zajęciowej „TĘCZA” zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2022-04-05
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2022-04-05 14:38:35
Licznik wejść: 164