Szczęśliwa rodzina

KOMUNIKAT NR 1

UWAGA!

 • Nowe zasady składania wniosków na zadania ustawowe dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o:
 1. dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym,
 2. dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.    

  I. Przez internet - w systemie SOW - warunki konieczne do złożenia wniosków przez internet przedstawiamy w zakładce SOW.

  II. Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu, mogą pobrać i złożyć wnioski w formie papierowej w siedzibie PCPR od miesiąca stycznia 2022 roku.

   

  Ponadto, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zadania pn.:

  1. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
  2. dofinansowanie do likwidacji barier technicznych,
  3. dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się,
  4. dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

  będą realizowane tylko w wersji papierowej.

  Wnioski na ww. zadania będą również od stycznia 2022 roku dostępne w zakładce – Zadania ustawowe – Wnioski.

  Od 2022 roku obowiązują nowe druki wniosków na zadania ustawowe przygotowane przez PFRON!

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2021-12-23
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2021-12-29 09:20:10
Licznik wejść: 113