Szczęśliwa rodzina

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2021 rok

Termin

Opis

01.03.2021

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2021

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

30.04.2021

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2021

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2021 r.)

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

06.12.2021

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2021

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2022

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2021-02-12
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2021-02-12 13:17:53
Licznik wejść: 88