Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

MODUŁ I, Obszar C, Zadanie 1 POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”.

 • Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych (bez ograniczeń wiekowych) i z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, poświadczonym zaświadczeniem lekarza specjalisty.

Adresaci programu:

 1. Osoby niepełnosprawne zatrudnione lub uczące się, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej niepracujące lub nieuczące się, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności, z pozytywną opinią eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,  
 3. Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej niepracujące lub nieuczące się, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadające zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania: 10.000,00 złotych

Udział własny – co najmniej 10% ceny brutto wózka, przy czym wsparcie w ramach NFZ może być wkładem własnym Wnioskodawcy w programie.

Uwaga - Brak możliwości refundacji.

wnioski na Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 PCPR przyjmuje: do dnia 30 września 2019 roku

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wnioski do pobrania znajdują się
na stronie internetowej tut. Centrum: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl lub w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokój 4 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim oraz pod numerem tel.:  62 737-98-38

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2019-07-30
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-08-01 09:12:11
Licznik wejść: 179

Załączone obrazy

AS.jpg

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-07-30
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-01 09:12:11
  Licznik pobrań: 1
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-07-30
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-01 09:12:11
  Licznik pobrań: 2
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-07-30
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-01 09:12:11
  Licznik pobrań: 1
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-07-30
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-01 09:12:11
  Licznik pobrań: 0
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-07-30
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-01 09:12:11
  Licznik pobrań: 1