Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

Program ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

 

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje,
iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”,
a Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, iż wniosek o dofinansowanie
ze środków PFRON realizacji programu w roku realizacyjnym 2019, trwającym od dnia
1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku, zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w Powiecie Ostrowskim do tut. Centrum,
w terminie do dnia 7 listopada 2018 roku.

Szczegółowe procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2018-10-04
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2018-10-04 12:02:52
Licznik wejść: 108

Załączone obrazy

zajecia_klubowe_na_topa.jpg